Nyheter

Hallå där Martin Kesenci på Ung Fritid!

2016-10-24

Vuxna som är ute och nattvandrar på gator och torg på kvällar och helger är ett viktigt inslag i det trygghetsarbete som pågår i Södertälje. Martin Kesenci arbetar på Ung Fritid som ansvarig för Fornbackens fritidsgård.

Hej Martin, berätta om ditt arbete med nattvandringar!

Jag har arbetat med nattvandringar i tre år. Jag har tidigare nattvandrat i Fornhöjden, men nu har nattvandringarna flyttats ut till Lina hage. Det är föreningarna som nattvandrar på uppdrag av kommunen och i dag nattvandrar man i utsatta stadsdelar som Lina, Ronna, Geneta och Brunnsäng.

Min uppgift är att nattvandra tillsammans med tre andra i vår förening. Vi pratar lite med ungdomar, vi rapporterar om det är något som är förstört till exempel med belysning eller klotter, uppeldad bil, ja vad som helst, så rapporterar vi in det till kommunen.

Varför behövs nattvandringarna?

De behövs för att skapa en trygghet i de olika stadsdelarna, för att visa att vi finns och vi tar vårt ansvar, samtidigt som vi skapar en bra relation med ungdomarna. Så nattvandringarna kan man säga behövs också i förebyggande syfte.

Vad tycker du är största utmaningen för er som nattvandrar?

Kanske att ungdomarna ser oss som poliser och är skeptiska till oss i början. Men när man väl pratar med dem så är det inga problem. Det är en utmaning att ungdomarna ifrågasätter när de är tillsammans i stora gäng på 15-20 personer.

Vad kan du se för resultat av nattvandringarna?

Ja, det tycker jag faktiskt, vi får en bra relation med ungdomarna och vi pratar om att man inte ska förstöra. Vi märker att under de kvällar vi nattvandrar så ser vi inga tråkigheter. Så just under de dagarna så tycker jag att vi hjälper. Vi pratar med butikerna runt om vad man kan göra bättre och vi får olika förslag från medborgare och företag i området, och det är väldigt positivt.

Varför har du valt att arbeta med ungdomar?

Jag älskar att jobba med ungdomar och tycker om att förbereda dem inför vuxenlivet. Jag tycker också det är viktigt med eldsjälar, för utan eldsjälar händer ingenting. Jag är själv uppväxt här och jag brinner väldigt mycket för Fornhöjden. Jag har också arbetat i andra områden och älskar det här arbetet otroligt mycket, att se ungdomarna växa och så småningom komma in i arbetslivet. Jag tror att vi har ett av de viktigaste yrkena idag, att se till att de här ungdomarna hamnar på rätt bana. Det är en utmaning varje dag. Den ena dan är inte den andra lik, och det är väldigt roligt.

Vi vet att många ungdomar ser upp lite till dig. Varför gillar de dig så mycket?

Det handlar om att få en bra relation, att skapa olika projekt för att stötta ungdomar, att vara lyhörd och försöka lyssna på ungdomarna om vad de tycker och tänker. Men kanske också för att jag är så pass ung och förstår ungdomsmentaliteten. Att hänga med i tiden är viktigt, jag förstår dem när de pratar, ofta kan jag hjälpa dem om det är något problem i skolan och det uppskattar dem. Det är väldigt glädjande att se att ungdomar respekterar en på det sättet.

Många föräldrar är ju lite oroliga för sina barn, framför allt ungdomar i tonåren. Kan du ge några tips?

Kom in oftare till fritidsgården, hör efter med oss fritidsledare hur det går med era barn. Ofta har man en bild av barnen när de är hemma, men skenet kan bedra. Var också ute mer på kvällarna, kolla vad era barn gör. Känner ni att något inte riktigt stämmer, prata med oss eller med skolan och ta ett ansvar för era barn.

Du håller på med ett projekt med biodling för ungdomar. Berätta om det!

Vi har haft odling i tre år här i Fornhöjden nu. Sen var det en av ungdomarna som kläckte en idé att vi borde ha en biodling här. Så jag och ett par ungdomarna gick en utbildning på sex månader . Bikuporna ligger bara 5 minuter härifrån och nu har vi kunnat slunga honung två gånger. Både barn och ungdomar är med, skolan är med. Ett väldigt intressant projekt. Det är roligt men krävande. Vår tanke är att utöka det här till nästa år.

Får du någon semester i sommar?

Ja, på måndag! Fast nattvandringarna fortsätter hela sommaren.