Nyheter

Helena har hittat sina utmaningar i Södertälje

2016-12-28

När Helena Wahidi sökte nya utmaningar kom hon till Södertälje kommun. Att jobba i Södertälje var inte ett självklart val. Men Helena har blivit positivt överraskad!

Det var när Helena sade upp sig från sin chefstjänst på ett hemtjänstföretag i Stockholm som hon började söka nya jobb. Då hade hon haft rollen som chef i nästan fem år. 

- Jag ville jobba nära människor igen, som chef blev det mycket administration.

Helena sökte efter en roll som hälsopedagog och hittade då jobbet som coach på kommunens arbetsmarknadsprojekt MAP2020. Trots att hennes resväg till jobbet förlängdes med en timme så tackade hon ja till jobbet i Södertälje kommun. Hon började i kommunen i maj 2016 och jobbet har inte bara motsvarat hennes förväntningar - det har varit mer än förväntat.

- Överallt där jag varit på arbetsgivarbesök och även på introduktionsdagen så märker jag att det genomsyras av ett annat tänk. Man tänker väldigt lösningsinriktat och på ett nytt sätt. Det blir verksamhet av många projekt som startas, det är nog trögare i andra kommuner.

Skulle du rekommendera andra att söka jobb i Södertälje kommun?

- Absolut! Jag tycker att det är en kreativ och inspirerande miljö där man tar tillvara på nya idéer. Om man vill vara med och påverka och jobba på nya sätt så får man göra det här. Det har jag märkt på det jobb som en av projektledarna Tanja gör, nya idéer tas emot positivt och de är inte så svåra att få igenom.