Nyheter

Team i teamet uppmärksammas av SVT

2019-12-12

Stolta tittar vi på våra medarbetare i Järna hemtjänst som jobbar med arbetsmetoden ”Team i teamet” på SVT Södertälje.

En metod som visar sig ge förbättrade arbetsvillkor för medarbetarna genom ökad känsla av kontroll och tillfredsställelse med arbetsuppgifterna samt tätare och fördjupade relationer med brukarna.

Vill du se inslaget i SVT Södertälje klicka här