Nyheter

Stolta finalister fick nöja sig med diplom

2016-10-20

Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning fick nöja sig med diplom igår kväll när Svenska Leanpriset för 2016 delades ut på Lean Forum i Stockholm.

De stolta finalisterna föreläser idag om hur myndigheten har arbetat med verksamhetsutveckling för deltagarna i årets Lean forum konferens på KTH i Stockholm.

De senaste två åren har myndigheten arbetat intensivt med sin verksamhetsutveckling. Myndigheten som är en del av social- och omsorgskontoret har minskat sina handläggningstider med upp till 75 % genom visualisering, tydliga mål, uppdatering i realtid.

En nyckel – att upprätta standards, rutiner och checklistor och ständigt förfina och förbättra dem.

- Jag tror det beror på att vi har kunnat visa på goda resultat och förbättringar på både hårda och mjuka värden. Att vi har förbättrat till exempel utförandet av insatser, handläggningstider och uppföljning av insatser. Men även förändrat kulturen på arbetsplatsen där vi idag har stolta medarbetare som påverkar, driver förbättringar och är med och utvecklar verksamheten. Samtidigt som man växer i sin yrkesroll. Den kombinationen av förbättringar tror jag är anledningen till att vi blivit uttagna som finalister, säger Eva Pedersen- Wallin, resultatområdeschef för myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

 

Lean Forum

Lean Forum efterfrågar och prisbelönar varje år förebilder genom Svenska Leanpriset. Lean Forums styrelse utvärderar bidragen och utser ett antal hos vilka ett fördjupande platsbesök genomförs. Därefter utser styrelsen vinnare som presenteras på konferensen Lean Forum. Under efterföljande vår inbjuds Lean Forums medlemmar till studiebesök hos vinnare och några finalister.