Nyheter

Trenden håller i sig - kommunens sjuktal fortsätter sjunka

2017-10-03

Södertälje kommuns trend med sjunkande sjuktal fortsätter hålla i sig. Delårsbokslutet visar att kommunen sedan 2016 sänkt sjuktalen från 8,2% till 6,9%. Den totala minskningen av sjukfrånvaron beror framförallt på en minskning av långtidssjukskrivna.

Trenden med minskad sjukfrånvaro syns i alla grupper och sjunker bland både män och kvinnor. Den totala sjukfrånvaron beror framför allt på en minskning av antalet långtidssjukskrivna. Sjukfrånvaron för kvinnor är fortsatt mycket högre än männens och så ser det också ut i resten av landet. För att möta detta satsar kommunen särskilt med insatser inom kvinnodominerade yrken som förskola och äldreomsorg, till exempel genom delprojektet Träna som arbetsuppgift.

- En förklaring till de sänkta sjuktalen kan vara att kommunen, genom projekt Hållbar arbetshälsa, har lyckats engagera såväl medarbetare och chefer i frågor och aktiviteter kring arbetshälsa. Säger personaldirektör Johan Lefverström.

Inom projektet så har kommunen även sett över rutiner för att säkerställa en nära dialog mellan medarbetare och chef vid sjukskrivning. Läs mer om projekt Hållbar arbetshälsa här