Vårdförbundet utökar konflikten

Fotografi av kommunvapnet på Stadshuset i  Södertälje

Södertälje kommun är sedan kl 16.00 den 20 maj i övertids-, mertids- och nyanställningsblockad orsakad av Vårdförbundets konfliktåtgärd.

Blockaden gäller utöver Södertälje kommun, samtliga regioner samt 28 andra kommuner. Vårdförbundet har valt att i konfliktåtgärden ta ut samtliga sina medlemmar inom följande befattningar eller yrkesgrupper gällande övertids- eller mertidsarbete samt nyanställningsblockad; sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistfunktion (till exempel skolsköterska, distriktssköterska, MAS medicinsk ansvarig sjuksköterska) samt enhetschefer inom avtalsområdet. 
Södertälje kommun har totalt cirka 80 sjuksköterskor och skolsköterskor anställda i kommunen.

Konfliktåtgärderna är en utökning av det tidigare varsel som trädde i kraft 26 april. Det varslet gällde endast regionerna.

– Vi mottog varslet den 6 maj och har sedan dess undersökt hur blockaden påverkar oss och våra verksamheter samt vilka åtgärder som vi behövde göra fram till 20 maj. Vi har förberett oss för att hantera konsekvenserna av blockaden på bästa sätt för att kunna upprätthålla vårt samhällsviktiga uppdrag, säger Ulrika Semelius Kihlgren, tillförordnad HR-direktör och förhandlingschef, Södertälje kommun.