Verksamhetsförlagd praktik

Läser du ett program där det ingår verksamhetsförlagd praktik? I Södertälje kommun erbjuder vi verksamhetsförlagd praktik till dig som studerar till lärare, socionom eller sjuksköterska. Vi erbjuder även praktik till gymnasieelever från vård- och omsorgsprogrammet.

Socionom

Du som studerar Socionomprogrammet har möjlighet till VFU hos Södertälje kommun. Det är skolans samordnare som gör matchningen baserat på de platser som finns tillgängliga inom Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun. 

Sjuksköterska

Du som studerar sjuksköterskeprogrammet har möjlighet till VFU hos Södertälje kommun. Det är skolans samordnare som gör matchningen baserat på de platser som finns tillgängliga inom Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun. 

Vård- och omsorgsprogrammet

Du som studerar vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet kan bli tilldelad praktik hos Södertälje kommun. Det är skolans samordnare som gör matchningen baserat på de platser som finns tillgängliga inom Social- och omsorgskontoret på Södertälje kommun. 

Grund- och förskollärare

VFU för dig som studerar till lärare eller förskollärare hanteras av utbildningskontoret i Södertälje kommun. Kommunen har ett samverkansavtal med lärosäten i Stockholms län som reglerar VFU och VFU-placeringar. När det är möjligt så tar kommunen även emot studenter från andra lärosäten utanför länet.

Om du studerar till lärare eller förskollärare så finns det möjligheter för dig att göra din VFU i Södertälje. Om ditt lärosäte har avtal med Södertälje kommun så är det först och främst genom lärosätet som du tilldelas en VFU-placering. Vänd dig i första hand till ditt lärosäte för att ta reda på hur de arbetar med VFU-placeringar.

Om du vill veta mer om VFU inom lärar- och förskollärarutbildning i Södertälje så har kommunen en VFU-ansvarig som hanterar VFU-placeringar och är sakkunnig om VFU. Du hittar mer information på sidan Lärarutbildning och VFU.