Ex-jobb

Vill du skriva ditt ex-jobb i samarbete med oss på Södertälje kommun? Sök ett av våra ex-jobbsförslag inom gata och trafik. Fyll i formuläret längst ner på sidan så återkommer vi till dig.

1. Resvanor i Södertälje
Vad motiverar Södertäljes ut- och inpendlare? Varför reser Södertäljeborna som de gör och hur skiljer det sig mellan faktorer som exempelvis kön, ålder, utbildningsbakgrund och inklomstnivå? Det är några frågor som vi vill ta reda på tillsammans med dig. 

2. Förändrade resmönster i Södertälje under pandemin
Trafikmängd på Södertäljes fasta mätstationer sjönk i början på år 2020, men sedan har de ökat igen. Har cykelresorna ändrat sig under pandemin och har attityden till kollektivtrafik förändrats? Har resmönstret ändrat sig över dygnet så att vi har en annorlunda maxtimme och har resorna blivit mer lokala och även korta? Har valda resmönster gett en effekt på PM10 och annan klimatpåverkan? Vi skulle vilja ha en undersökning samt analys av attityder till val av resor under pandemin.

Intresseanmälan ex-jobb gata och trafik

Samtycke: behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Södertälje kommun samlar in nedan information (dina uppgifter) från dig för att via e-post kunna undersöka interna möjligheter att bidra till ditt examensarbete. För detta behöver vi ditt samtycke.

  • Det är kommunstyrelsen, Södertälje kommun, 151 89 Södertälje som är ansvarig för hur dina uppgifter behandlas.
  • Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part med undantag för underleverantör och kommunens dataskyddsombud.

Genom att kryssa i rutan godkänner du att dina uppgifter används på ovannämnt sätt och för meddelat syfte. Bekräftelse och besked skickas alltid till den angivna mejladressen. När vi undersökt möjligheten för dig att skriva examensarbete här och meddelat dig om utfallet tas dina personuppgifter bort. Genom att kryssa i rutan samtycker du också till att dina personuppgifter behandlas på sätt som följer av Personuppgiftslagen, PuL fram till den 25 maj 2018 och därefter i enlighet med Dataskyddsförordningenx (EU 2016/679).