Kopietaxa

Enligt kommunstyrelsens beslut tar vi ut en avgift för kopiekostnader.

Avgifterna utgår ifrån avgiftsförordningen (SFS 1992:191). Avgifter tas inte ut för utlämnande av kopior till externa förvaltningar,  massmedia eller för kopior som förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag.