Stadsarkivet informerar


UR ARKIVEN - Nykvarns järnvägsstation

2016-12-21: Fotografiet ingår i Taxinge-Näsby gårds arkiv, arkivbildare 397, som förvaras på Södertälje stadsarkiv. Fotografiet är ursprungligen en glasplåt och ingår i en serie om Nykvarn och Turinge. Läs mer >


UR ARKIVEN - Äldsta kartan

2016-12-19: Södertäljes äldsta kända stadskarta, upprättad år 1648 av Sven Magnusson. Läs mer >


E-arkiv

2016-01-10: Nu startar Södertälje kommun ett pilotprojekt för att införa e-arkiv. Ett e-arkiv liknar ett fysiskt arkiv men arkiveringen sker digitalt istället. Systemet Procapita betyg ingår i pilotprojektet som ska vara klart under maj månad. Pilotprojektet är startskottet för ett långsiktigt arbete med att införa e-arkiv för fler system i Södertälje kommun. Läs mer >