Stadsarkivet informerar

UR ARKIVEN - Nykvarns järnvägsstation

2016-12-21

Fotografiet ingår i Taxinge-Näsby gårds arkiv, arkivbildare 397, som förvaras på Södertälje stadsarkiv. Fotografiet är ursprungligen en glasplåt och ingår i en serie om Nykvarn och Turinge.

Taxinge-Näsby gårdsarkiv består av ca. 30 hyllmeter handlingar ifrån mitten av 1800-talet och fram till 1924. I arkivet ingår bland annat: stamrullor, dagsverksjournaler, mjölkningsrullor och kartor.

Arkivet efter Taxinge-Näsby gårdsarkiv leverades till Södertälje stadsarkiv på 1980-talet då Nykvarn ingick i Södertälje kommun.

Fotograf och år är okända. Kontakta gärna oss på Södertälje stadsarkiv om det finns upphovsrättsliga krav eller om du kan berätta något om bilden.