Arbetet med lean i Södertälje

Kommunens förbättringsarbete med lean kallas i Södertälje för Växthuset. Södertälje kommun vill skapa en verksamhet med människor som växer, som arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och som eliminerar slöseri och ökar värdet för medborgare och samhället. Växthuset ingår som en obligatorisk del i kommunens styrmodell.

Södertälje kommun vill skapa en arbetsplats där alla medarbetare växer genom att eliminera slöseri och ständigt öka värdet för medborgarna och samhället. Genom att hela organisationen och alla nivåer arbetar systematiskt med ständiga förbättringar säkrar vi att våra processer är effektiva och att varje skattekrona används på bästa sätt.

Hösten 2008 tog kommunstyrelsen beslutet att införa lean i hela den kommunala organisationen. From 2009 arbetar kommunen med lean i förbättrings-arbetet. Lean ingår i kommunens styrmodell och är obligatoriskt. Växthuset, som Södertälje kommuns lean-arbete kallas, ska skapa kvalitet, effektivitet och människor som växer.

När lean infördes i Södertälje kommun valde vi att använda ett växthus som en metafor, syftet var att symbolisera allas möjlighet att växa, såväl medborgare som medarbetare. I dag använder en del verksamheter terminologin som skapades av växthuset medan kollegor i andra delar av verksamheten använder andra ord. Kontorens verksamhet är väldigt olika. Förbättringsarbete inom livsmedelstillsyn skiljer sig till exempel från förbättringsarbetet inom förskolan. Kommunen jobbar därför idag decentraliserat med lean. Kontoren och kontorscheferna ansvarar för arbetet med lean inom respektive kontor.

Den grundläggande idén är att våra medarbetare har nyckeln till verksamhetens utveckling. Det är alla medarbetare som dagligen möter Södertäljeborna som är allra bäst på att analysera sin verksamhet, beskriva problem och också ta fram förslag på lösningar.