Bolag

Telgekoncernen kallas de kommunala bolag som består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag. Hela koncernen ägs av Södertälje kommun.

I verksamheten ingår elförsäljning, bostäder, kommersiella och offentliga lokaler,  el- och fjärrvärmenät, stadsnät, vatten och avlopp, hamn, återvinning, krafthandel, science center med mera.

Följande bolag ingår i Telgekoncernen

  • Telge Bostäder
  • Telge Energi
  • Södertälje Hamn
  • Telge Hamn
  • Telge Fastigheter
  • Telge Hovsjö
  • Telge Inköp
  • Telge Nät
  • Telge Återvinning
  • Tom Tits Experiment
  • Telge Tillväxt

 

Intressebolag

  • Glasberga Fastighets AB (Ägs av Södertälje kommun, Telge Bostäder AB, Riksbyggen Ekonomisk förening och JM Byggnads AB med vardera 25 procent av aktierna)

  • SYVAB (Ägs gemensamt av Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun, Stockholm Vatten och Telge. Telge äger 16,7 procent.)

  • Söderenergi (Ägs till 42 procent av Telge, med ett röstvärde som motsvarar 50 procent vid bolagsstämman.  Huddinge och Botkyrka kommuner äger resterande del.)