Digitala Södertälje

Södertälje kommun ska på bästa sätt använda sig av digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva digitala arbetssätt och processer. Att digitalisera är en nödvändighet för att klara vårt grunduppdrag till alla som bor och verkar i Södertälje. Trots den demografiska utvecklingen måste vi även i fortsättningen leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster till Södertäljebor, företag och besökare, detta i kombination med god insyn och hög tillgänglighet.