Avsändare

Det ska framgå vilken av kommunens verksamheter som är avsändare. Avsändaren anges alltid i textform och det är inte tillåtet att ta fram och använda egna logotyper.

Det är den verksamhet som ligger närmast mottagaren som ska stå som avsändare. Till exempel om kultur- och fritidskontoret producerar en annons för kulturskolan så är det kulturskolan som står som avsändare.

Namnet skrivs med versal begynnelsbokstav och resten gemener och sätts i typsnittet Poppins Bold (läs även Typografi), till exempel: Kulturskolan

Det finns två grundprinciper för att ange avsändare:

1. Fristående placering

exempel avsändare fristående placering

Namnet placeras ungefär på samma sätt som logotypen, det vill säga i något av de fyra hörnen. Dock inte i samma hörn som logotypen. Om produkten är flersidig (till exempel en broschyr) ska avsändaren anges på framsidan och baksidan. Se Foldrar och broschyrer.

Storleken (höjden) på texten ska vara ungefär hälften av texten i logotypens ordbild. Mät en gemen bokstav enligt exemplet ovan. Till exempel på en A4-sida så är 10 pt en bra storlek.

Utgå från kommunens framtagna mallar så är placering och storlek redan definierade.

2. Inbäddad placering

inbäddad placering avsändare

Avsändarens namn kan även bäddas in i en rubrik. Då behöver inte avsändaren skrivas på annan plats enligt punkt 1 ovan. I detta fall kan texten vara mycket större än logotypen då det måste följa rubrikens storlek. Se exempel ovan.