Frågor och svar - kriget i Ukraina

Här har vi samlat information för dig som har frågor om det rådande omvärldsläget utifrån Rysslands invasion av Ukraina. Här finns också information om vad Södertälje kommun gör.

Den säkerhetspolitiska utvecklingens direkta påverkan på Sverige är hittills begränsad. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömer att målen för vår säkerhet upprätthålls. Sveriges ansökan om ett medlemskap i Nato kan innebära en ökad risk för olika aktiviteter riktade mot Sverige under en tid framöver.

Information från myndigheter

Mer om omvärldsläget på krisinformation.se

Om Rysslands invasion av Ukraina på msb.se

Information för den som flytt från kriget i Ukraina på informationssverige.se

Situationen i Ukraina på migrationsverket.se

Var hittar jag information om att komma från Ukraina till Sverige på olika språk?

På krisinformation.se finns information om att komma till sverige från Ukraina. Där finns informaton om massflyktsdirektiv, asyl, boende, skola, ekonomiskt stöd och hälso- och sjukvård med mera.

Att komma till Sverige från Ukraina (svenska)

Для прибулих до Швеції з України (ukrainska)

Прибытие в Швецию из Украины (ryska)

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina

Det här gäller när man flyr från Ukraina till Sverige tillsammans med sin hund, katt eller annat sällskapsdjur.

Information in Ukrainian and English about dogs and cats from Ukraine.

Informationsblad UKR ENG

Källa: Jordbruksverket

Vad gör Södertälje kommun utifrån kriget i Ukraina?

Kommunens uppdrag är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Vi gör det bland annat genom att samarbeta med andra myndigheter. Södertälje kommun bedriver ett kontinuerligt arbete med krisberedskap.

Du kan läsa mer om det arbetet på sodertalje.se/krisberedskap 

Vad gör Södertälje kommun gällande migration och flyktingmottagning?

Alla flyktingar från Ukraina som Södertälje kommun tar emot förmedlas via Migrationsverket. Flera aktörer inom kommunkoncernen samarbetar kring mottagandet, såsom socialkontoret, utbildningskontoret, Telge fastigheter och Telge tillväxt.

Södertälje kommun samverkar också med övriga kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen och andra myndigheter, för att snabbt kunna ta del av information och agera samordnat. 

Migrationsverket har samlat information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten.

Information med anledning av situationen i Ukraina på Migrationsverkets webbplats

Vad gör jag om jag vill hjälpa flyktingar från Ukraina?

Om du är intresserad av att göra en insats för människorna i Ukraina kan du höra med föreningar eller organisationer. Kommunen tar i nuläget inte emot leksaker, kläder eller andra saker som skänks, utan hänvisar till frivilliga aktörer.

I nuläget kan de som vill hjälpa till ta kontakt med kommunens kontaktcenter som tar emot förfrågningar och samlar ihop information. 

Vill du hjälpa till mejla Södertälje kommmuns Kontaktcenter.

Var hittar jag närmaste skyddsrum i Södertälje?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för tillsyn av skyddsrum och har en karta över alla i hela Sverige, där du kan hitta det som finns närmast dig.

Till skyddsrumskartan på MSB:s webbplats

Behöver jag ha jodtabletter hemma?

Jodtabletter är ett läkemedel som bara ska tas på uppmaning av Länsstyrelsen. Det finns inget behov av att hamstra jodtabletter.

Läs mer på Strålskyddsmyndighetens hemsida 

Se över din hemberedskap

Vid en kris kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap.

Hemberedskap på krisinformtion.se

Viktigt meddelande till allmänheten eller "Hesa Fredrik"

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns. 

Läs mer om VMA på sodertalje.se 

Läs mer om VMA på msb.se