Hemberedskap

Fotografi av krislåda med matvaror som pasta och bönor med mera

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt.

Planera så att din hemberedskap är tillräcklig minst i 72 timmar, upp till en vecka eller längre om du har möjlighet.

För att säkerställa grundläggande behov behöver du se till att du har vatten, värme, mat och kommunikationsmöjligheter.

På hemsidan MSB.se finns mer information om vad du behöver