Riskanläggningar

I Södertälje finns flera anläggningar som omfattas av den så kallade Seveso-lagstiftningen som ska förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Information om anläggningar i Södertälje

Astra Zeneca

Inter Terminals Sweden AB

ODEC Tankstorage

Sand och Grus AB Jehander, bergtäkt Enhörna

Scania CV AB

Skanska Asfalt och Betong AB, bergtäkt Moraberg

St1 Sverige AB

Swerock AB, bergtäkt Jumsta

Mer om Seveso-lagen och verksamheter som omfattas av den på Södertörns brandförsvarsförbund

Om seveso-Lagstiftninen

Det som kallas för Seveso-lagstiftningen" består egentligen av en lag (Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna för allvarliga kemikalieolyckor, 1999:381), en förordning och en föreskrift. En allvarlig kemikalieolycka i staden Seveso i Italien har gett upphov till namnet.

Mer information om denna lagstiftning finns på Länsstyrelsens webbsida