Krisberedskap

Här finner du råd och information om krisberedskap, trygghetsfrågor och hur du som innevånare kan öka din vardaglig säkerhet.

Södertälje kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas här.

Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

Praktiskt och vardagligt arbete pågår hela tiden för att skydda kommunens verksamheter mot inbrott och brand med mera. Här ingår även försäkringsskydd. När något ändå inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal.

Genom råd och information vill vi hjälpa alla invånare att själva öka sin vardagliga säkerhet.

Om allvarlig fara uppstår kommer löpande information att presenteras och råd och anvisningar att ges här på kommunens webbplats.