VMA

Vid allvarliga händelser, t ex gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka där allmänheten kan utsättas för fara eller där behov finns att snabbt få ut information, finns ett varningssystem: Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA.

VMA är ett varnings- och informationssystem som består av två delar:
Ljudvarning som kan användas vid händelser som allvarligt hotar allmänheten
Radiomeddelande

Ljudvarningen består av ett antal tyfoner (mistlurar). Varningssignalen från dessa kan höras i större delen av Södertälje och centrala Järna. Endast de tyfoner som anses behövas för att signalen skall höras i berört område kommer

Varningssignalen ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under 2 minuter.

Vad ska man göra om "larmet går" på riktigt?

Gå inomhus

Stänga dörrar, fönster och ventilation

Lyssna på radion för information 

Test av larm

Larmet testas klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. När faran är över ljuder en 30 sekunders sammanhängande signal. 

Signalen följs av ett meddelande i radio (Sveriges Radio samtliga kanaler) och TV.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är den myndighet som ansvarar för varningssystemet VMA och utvecklingen av det. Räddningstjänsten ansvarar för att testa systemet regelbundet.

Övriga radiomeddelanden

Även vid händelser som inte kräver VMA kan viktiga meddelanden från kommunen sändas av Radio Stockholm. Det kan till exempel handla om större trafikstörningar och störningar i vattenförsörjningen. Denna typ av meddelanden sänds bara i Radio Stockholm. Den kan begäras av olika befattningar inom kommunen.