Organisation

I Södertälje är alla verksamheter samlade i en gemensam kommunförvaltning. Övergripande ledning för kommunförvaltningen utövas av stadsdirektören.

Under stadsdirektören lyder Kommunstyrelsens kontor som utgör ett stöd för kommunstyrelsen och ansvarar för frågor om styrning, samordning och kontroll av den samlade kommunala verksamheten.

Övriga kontor är social- och omsorgskontoret, utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret, miljökontoret och kommundelarnas kontor.

Södertälje kommuns bolag är samlade i en koncern med namnet Telge.

Bild på Rickard Sundbom

Rickard Sundbom

Stadsdirektör Telefon: 08-523 010 81 E-post: rickard.sundbom@sodertalje.se