Arbetslivskontoret

Arbetslivskontoret ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor.

Arbetslivskontoret stöttar människor som är i behov av kompletterande och förberedande insatser med målet att kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser eller bli självförsörjande på annat sätt.

Till arbetslivskontorets huvudsakliga arbetsuppgifter hör:

  • Att ge vägledning, utbildning, validering och praktik till personer som är osäkra på vilket yrke de ska välja eller som behöver komplettera sin kompetens.
  • Att ge personer som har arbetsförmåga motiverande samtal och stöd för att söka arbete.
  • Att ge personligt utformat utvecklingsstöd och individuella handlingsplaner för arbete.
  • Arbetsmarknadsåtgärder.
  • Samverka med andra myndigheter för att personer som står utanför arbetsmarknaden ska få bästa möjliga hjälp med att höja sin arbetsförmåga.
  • Du når arbetslivskontorets handläggare via kontaktcenter: 08-523 010 00.
Bild på Cecilia Ståhl

Cecilia Ståhl

Chef Telefon: 08-523 041 18 E-post: cecilia.stahl@sodertalje.se