Social- och omsorgskontoret

I Södertälje kommun ansvarar social- och omsorgskontoret för att ge stöd, vård och omsorg till äldre och till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt till enskilda och familjer. För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning.

Social- och omsorgskontoret har flera verksamheter som finns på olika orter i hela kommunen. Vi arbetar bland annat med:

  • omsorg om äldre människor
  • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar
  • kommunal hälso- och sjukvård
  • barn- och ungdomsvård
  • ekonomiskt bistånd och stöd att bli självförsörjande till familjer och enskilda
  • familjerätt och familjerådgivning
  • missbruksvård
  • budget- och skuldrådgivning
  • tillsyn och tillstånd, bland annat folköls- och tobaksförsäljning och alkoholtillstånd.

Politiskt ansvariga för social- och omsorgskontorets verksamheter är socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden och kommundelsnämnderna.

Högst ansvarige tjänsteperson för social- och omsorgskontorets verksamheter är socialdirektören.

Social- och omsorgskontorets verksamheter styrs av olika lagar och de viktigaste är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Bild på Eva Pedersen-Wallin

Eva Pedersen-Wallin

Tf. socialdirektör funktionsnedsättning och äldreomsorg Telefon: 08-523 010 00 E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Bild på Annika  Rådström

Annika Rådström

Tf socialdirektör individ och familjeomsorg Telefon: 08-523 010 00 E-post: annika.radstrom@sodertalje.se