Äldreomsorg i Enhörna

I Enhörna finns Lillängens äldreboende som har 30 platser.

Lillängen

I Enhörna finns Lilllängen som är ett vård och omsorgsboende med 30 platser. Mer om hur man ansöker om biståndsbeslut och hur det fungerar med vård och omsorgsboenden i Södertälje kommun kan du läsa om här.

Hemtjänsten i Södertälje är uppdelat på två biståndsområden, Enhörna tillhör södra området.

Ansvarigt kontor: Social- och omsorgskontoret