Se och göra i Enhörna

I Enhörna är föreningslivet är starkt och har tradition. Hembygdsföreningen och Idrottsföreningen som organiserar en mycket stor andel av ortens invånare har en livlig aktivitet.

Föreningar

Hembygdsföreningen och Idrottsföreningen organiserar en mycket stor andel av ortens invånare och de har en livlig aktivitet. Mötesplats Enhörna är en ideell förening som genomför fritids- och mötesplatsverksamhet vid ICA-hörnan i Enhörna.

Utflykter

Under sommaren kan man besöka två fina bad, långgrunda Underåsbadet med volleybollplan och småbåtshamn samt Nya Malmsjöbadet. På vintern finns ett skidspår vid Enhörnas friluftsgård.

Motionsspår

I Södertälje finns flera anlagda motionsspår. De flesta ligger i anslutning till idrottsanläggningar där det finns dusch och omklädningsrum. I Enhörna finner du Enhörnaspåret.

 

Ansvarigt konotor: Kultur- och fritdskontoret