Skola i Enhörna

Vallaskolan i Enhörna

I Enhörna finns Vallaskolan samt tre förskolor; Valla förskola, Ekens förskola samt.

Vallaskolan

Vallaskolan har ca 340 elever i årskurs F-6 . Skolan har en profilering mot miljö och hälsa och därför en utökad timplan i ämnet idrott och hälsa. Vallaskolan har också daglig organiserad fysisk aktivitet. Skolan är certifierad med GrönFlagg inom området livsstil och hälsa.

Förskolor

Ekens förskola
Valla förskola

Gymnasium

I Enhörna finns ingen lokal gymnasieskola. Här kan du läsa mer om olika gymnasieskolor i Södertälje kommun.

 

Ansvarigt kontor: Utbildningskontoret