Barn och utbildning i Hölö-Mörkö

I Hölö/Mörkö kommundel finns en grundskola och två förskolor.