Södertälje tätort

Bor du i Södertälje tätort har du tillgång till en fin stadskärna, utbredd kollektivtrafik, flertal stora arbetsgivare och möjlighet till en aktiv fritid. Ett utvecklingsarbete i stadskärnan har precis startats och Södertälje sjukhus är i startfasen av en om- och nybyggnad.

Bo – I Södertälje tätort finns ett varierat utbud av boendemiljöer. Du kan bo i lägenhet i stadskärnan, nära vattnet i något av våra nybyggda hus eller kanske i något av mer familjeanpassade områden i våra stadsdelar utanför stadskärnan. Det finns också många radhus och fristående villor i dessa områden.

Leva – Det finns många möjligheter till en aktiv fritid om du bor i Södertälje. Här finns många idrottsföreningar, kulturföreningar och flertalet aktivitetsparker som finns tillgängliga för alla. Spontanidrottsplatser finns i Ronna och Brunnsäng. I kusens backe finns ett utegym och in närheten av det, vid Sydpoolen, badhuset, finns en skatepark och en parkourpark. Vi har ett välbesökt stadsbibliotek och en stor och fin stadscen.

Arbeta – I Södertälje finns över 6000 företag. Stora arbetsgivare är Astra Zeneca och Scania, kommunen och landstinget, där Södertälje sjukhus ingår.

Resa - Södertälje har ett strategiskt läge i regionen och är en trafikknutpunkt. Här passerar flera stora infrastrukturstråk som E4, E20, fjärr- och regionaltåg via Södertälje syd och sjöfart via kanalen.