Finansiell information

Internbanken i Södertälje Kommun ingår i ett samarbete med Internbanken i Huddinge och Botkyrka Kommuner.

Följ länken till Internbankens hemsida där aktuell finanspolicy och annan information finns att läsa.Internbanken sköter kommunkoncernens upplåning med uppdrag att minimera kostnaderna och riskerna inom antagen finanspolicy. Upplåningen sker bland annat genom ett obligationsprogram och ett certifikatprogram. Kommunkoncernen har även ett kreditbetyg från Standard & Poor´s.