Skatt i Södertälje

Kommunalskatten i Södertälje är 20,13 procent - på varje intjänad hundralapp går 20 kronor och 13 öre till kommunen.

Landstingsskatten är 12,10 procent och dessutom betalar medlemmar av Svenska kyrkan en kyrkoskatt på ungefär 1 krona per hundralapp.

Tjänar du mer än ca 300 000 kronor om året betalar du dessutom en statlig skatt.

Så här användes 100 kronor i skatt till kommunen år 2016:

22,73 kr grundskola
15,33 kr verksamhet för funktionshindrade
12,07 kr vård och omsorg om äldre
10,97 kr barnomsorg
7,94 kr gymnasieutbildning
7,88 kr årets överskott
6,07 kr sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna
5,40 kr socialbidrag
4,08 kr bibliotek, kultur, fritidsverksamhet
3,76 kr övrig verksamhet 
1,57 kr vuxenutbildning
1,40 kr gator, vägar och parkering
0,89 kr räddningstjänst och skydd
0,68 kr parker och naturmark 
0,16 kr miljö och hälsoskydd
- 0,93 kr arbetsmarknadsåtgärder

Härifrån kommer skattepengarna

81 % av kommunens intäkter kommer från
skatter och utjämningsbidrag

8 % är riktade statsbidrag direkt till olika
verksamheter

7 % kommer från avgifter och ersättningar
som kommunen får för den service som
kommunen erbjuder

1 % kommer från kommunens bolag

3 % kommer från exploaterings- och reavinster

Skatteverkets skattetabeller

För information om vilken skattetabell som gäller dig och vilka skattesatser som gäller för det innevarande året, besök Skatteverkets webbplats.