Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från alla möten med kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnder i kommunen. Observera att vissa handlingar inte publiceras på sodertalje.se med hänvisning till exempelvis GDPR och sekretess.

En kommun styrs av de politiker medborgarna valt. De får en plats i kommunfullmäktige, som utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Kommunens nämnder är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden och de bestämmer till exempel hur kommunens tjänstemän ska sköta förskolor, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Arbetslivsnämnden (t o m 2018)

Arvodesnämnden

Enhörna kommundelsnämnd

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Järna kommundelsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden

Omsorgsnämnden

Socialnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden

Valnämnden

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Äldreomsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala pensionärsrådet