Författningssamling

Södertälje kommuns författningssamling är ett av kommunfullmäktige beslutat regelverk för den kommunala verksamheten

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder och vilket ansvarsområde varje nämnd har. Författningssamlingen innehåller också lokala ordningsföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen.

Bild på Annette Feldt

Annette Feldt

Kanslisekreterare Telefon: 08-523 019 23 E-post: annette.feldt@sodertalje.se Adress: Campusgatan 26, 151 89 Södertälje