Författningssamling

Södertälje kommuns författningssamling är ett av kommunfullmäktige beslutat regelverk för den kommunala verksamheten

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder och vilket ansvarsområde varje nämnd har. Författningssamlingen innehåller också lokala ordningsföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen finns i samlat dokument nedan

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Arbetsordning för kommunstyrelsen

Reglementen för kommunstyrelsen och nämnder
Ersättningar m m till förtroendevalda
Interna administrativa bestämmelser
Lokala ordningsföreskrifter
Hälsoskyddsföreskrifter m m
Föreskrifter för naturreservat
Regler för skola och barnomsorg