Tillgänglighetsutmärkelsen 2019

För att uppmärksamma hur tillgängligheten har förbättrats för personer med funktionsnedsättning delar kommunala handikapprådet årligen ut en tillgänglighetsutmärkelse. Dags att nominera till tillgänglighetsutmärkelsen 2019.

Utmärkelsen grundas på den nominerades försök att uppfylla tillgänglighet utifrån dessa principer: 

Fysisk tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att nyttja allmänna lokaler och utrymmen, såväl inmhus som utomhus.

Informativ tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att ta del av olika slags information.

Kommunikativ tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att obehindrat kommunicera.

Psykosocial tillgänglighet - Alla ska behandlas och bli bemötta på lika villkor.

Vem kan få utmärkelsen?

Vem som helst kan nomineras: ett företag, en organisation, kommunal verksamhet, privatperson. Det går även bra att nominera sig själv.

För att få utmärkelsen ska den nominerade ha genomfört något som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Det kan handla om att möjliggöra framkomligheten i byggnader, inomhus- och utomhusmiljöer, möjliggöra så att alla kan delta i kultur- och fritidsaktiviteter, eller att kunna ta sig till sitt jobb, att alla kan ta del av och förstå information av olika slag, eller att förändra värderingar och förbättra bemötande.

Nominera till utmärkelsen 2019

Vi behöver din nominering senast den 15 december 2019. Utmärkelsen delas ut under våren 2020.

Så här nominerar du:

I din nominering ska du:

 • uppge dina egna kontaktuppgifter: din e-postadress samt telefonnummer
 • skriva vem du nominerar; namn, efternamn, organisation

Du kan skicka in din nominering på olika sätt:

 1. via e-post till Nathalie George, samordnare kommunala handikapprådet, e-postadress: nathalie.george@sodertalje.se
 2. vanlig post, du kan om du vill skriva ut och fylla i vår nomineringsblankett. Skicka ditt brev till:
  Södertälje kommun
  Nathalie George, kommunstyrelsens kontor,
  Samordnare kommunala handikapprådet
  151 89 Södertälje
 3. ring oss och berätta vem du nominerar, kontakta:
  Nathalie George, samordnare kommunala handikapprådet, telefonnummer: 08-523 049 79                                                                                                   

Tidigare mottagare

Läsa om vilka som har fått till tillgänglighetsutmärkelsen tidigare år.

Tidigare mottagare tillgänglighetsutmärkelser
Nomineringsblankett