Tillgänglighetsutmärkelsen

För att uppmärksamma hur tillgängligheten har förbättrats för personer med funktionsnedsättning delar kommunala handikapprådet årligen ut en tillgänglighetsutmärkelse.

Utmärkelsen grundas på den nominerades försök att uppfylla tillgänglighet utifrån dessa principer: 

Fysisk tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att nyttja allmänna lokaler och utrymmen, såväl inmhus som utomhus.

Informativ tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att ta del av olika slags information.

Kommunikativ tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att obehindrat kommunicera.

Psykosocial tillgänglighet - Alla ska behandlas och bli bemötta på lika villkor.

Vem kan få utmärkelsen?

Vem som helst kan nomineras: ett företag, en organisation, kommunal verksamhet, privatperson. Det går även bra att nominera sig själv.

För att få utmärkelsen ska den nominerade ha genomfört något som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Det kan handla om att möjliggöra framkomligheten i byggnader, inomhus- och utomhusmiljöer, möjliggöra så att alla kan delta i kultur- och fritidsaktiviteter, eller att kunna ta sig till sitt jobb, att alla kan ta del av och förstå information av olika slag, eller att förändra värderingar och förbättra bemötande                                                        

Tidigare mottagare

Läsa om vilka som har fått till tillgänglighetsutmärkelsen tidigare år.

Tidigare mottagare tillgänglighetsutmärkelser
Nomineringsblankett