Tillgänglighetsutmärkelsen

För att uppmärksamma hur tillgängligheten har förbättrats för personer med funktionsnedsättning delar kommunala handikapprådet årligen ut en tillgänglighetsutmärkelse. Senast den 30 september 2021 kan du nominera till årets utmärkelse.

Utmärkelsen grundas på den nominerades försök att uppfylla tillgänglighet utifrån de här principerna: 

 • Fysisk tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att nyttja allmänna lokaler och utrymmen, såväl inmhus som utomhus.
 • Informativ tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att ta del av olika slags information.
 • Kommunikativ tillgänglighet - Alla ska ha möjlighet att obehindrat kommunicera.
 • Psykosocial tillgänglighet - Alla ska behandlas och bli bemötta på lika villkor.                               
Vem kan få utmärkelsen

Vem som helst kan nomineras:

 • ett företag
 • en organisation
 • kommunal verksamhet
 • en privatperson
 • det går även bra att nominera sig själv

För att få utmärkelsen ska den nominerade ha gjort någonting som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Det kan handla om att:

 • möjliggöra framkomligheten i byggnader inomhus- och utomhusmiljöer
 • möjliggöra så att alla kan delta i kultur- och fritidsaktiviteter
 • eller att kunna ta sig till sitt jobb
 • alla kan ta del av och förstå information av olika slag
 • förändra värderingar och förbättra bemötande 
Tidigare mottagare av utmärkelsen

Här listas de som har fått till tillgänglighetsutmärkelsen tidigare år.

2005 – Ica Maxi Stormarknad

2006 – FUB: s fredagsdanser

2007 – SeniorNet Södertälje

2008 – Gillberga fritidsanläggning

2009 – ABF Södertälje-Nykvarn

2010 – Korttidsverksamheterna Norrgården och Mellangården

2011 – Södertälje teateramatörer

2012 – Nya returen Telge Återvinning

2013 – Ingen utdelning

2014 – Ingen utdelning

2015 – Anna Ingebrigtsen

2016 – Pingstkyrkan i Södertälje

2017 – Tälje skog och ungdom

2018 Lotta Arvidsson Eklind                 

2019 – Telge SIBK Hammers Svart

Information om tillgänglighetsutmärkelsen 2021

Välkommen med din nominering till tillgänglighetsutmärkelsen 2021. Vi behöver din nominering senast den 30 september 2021.

Du kan nominera på flera sätt

 • E-post: skicka in nomineringen via e-post till: susanna.karlsson@sodertalje.se 
 • Telefon: Du kan ringa in och lämna din nominering. Kontakta Susanna Karlsson, samordnare, kommunala handikapprådet, telefon: 08-523 036 94
 • Post: Skriv ned din nominering i ett brev och posta det till:
  Södertälje kommun                                      
  Kommunala handikapprådet
  Nyköpingsvägen 26
  151 89 Södertälje
 • Digitalt nomineringsformulär: Använd nomineringsformuläret som finns längre ned här på webben.

När du nominerar behöver du lämna de här uppgifterna

 • Kontaktuppgifter till dig, telefonnummer, e-post. Det går även att vara anonym
 • Namn på person, organisation, företag som du nominerar
 • Motivering till din nominering

Har du frågor kontakta:

Heli Kärkkäinen, ordförande, kommunala handikapprådet
Telefon: 0760 72 71 70
E-post: heli.karkkainen@sodertalje.se

Susanna Karlsson, samordnare, kommunala handikapprådet
Telefon: 08-523 036 94
E-post: susanna.karlsson@sodertalje.se

Nominera till tillgänglighetsutmärkelsen 2021