Sammanträdeshandlingar kommunfullmäktige 31 oktober

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. "Service vid trafikhinder"
Medborgarförslag

4. "Lär ut båt- och sjövett"
Medborgarförslag

5. "Södertälje och våra besökare"
Medborgarförslag

6. "Sätt ut bad- och grillplatser på kartan"
Medborgarförslag

7. "Inför 30/tim vid färjeläget vid Skanssundet"
Medborgarförslag

8. "Ta vara på tennistraditionen i Södertälje"
Medborgarförslag

9. "Behåll trivselvärdinnorna vid äldreboenden"
Medborgarförslag

10. "Program – Framtidens båt-, bad- och turistort 2016-2022"
Medborgarfråga

11. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 31 augusti 2016
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 28 oktober 2016

12. Trafik- och parkeringsstrategi

13. "Konstgräsplan och utomhusgym i Hölö-Mörkö kommundel"
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

14. "Bygg gång- och cykelbro över Moraån i Järna mellan Picknickudden och Engelska parken"
Svar på motion av Per-Anders Fritshammar (C)

15. "Södertälje kommun bör ta ansvaret för Natura 2000/natur-/kultur-reservatet på Oaxen"
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

16. "Roligaste sommarjobbet"
Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

17. "Sikta på båda utmärkelserna Årets stadskärna och Årets husbilsvänligaste kommun 2018"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

18. "Kasta nytt ljus över gångtunneln"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

19. Avsägelser av uppdrag

20. Ev val

21. "Södertäljes företagare förtjänar ett mycket bättre bemötande"
Bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till kommunstyrelsens ordförande

22. "Lärdomar efter olyckan på motorvägsbron"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämdens ordförande

23. "Förbättra företagsklimatet för fler jobb"
Bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till kommunstyrelsens ordförande