Handlingar KF 2 oktober 2017

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Miljöbokslut 2016 – uppföljning av Södertälje kommuns lokala miljömål

4. Nya lokaler för tingsrätten

5. Trafikstrategi för Södertälje kommun

6. Utökat verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp

7. Framtida utförande av hemtjänst

8. Valkretsar och valdistrikt i 2018 års val
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 29 september 2017

9. "Tolkkostnader – kommunens pengar skall användas med varsamhet"
Svar på motion av Marius Kawecki (SD)

10. "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

11. "Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

12. "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"
Svar på motion av Liberalernas fullmäktigegrupp

13. "Parkeringssituationen utarmar näringslivet i Södertälje centrum"
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

14. "Haveriet på motorvägsbron"
Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

15. "Låt återvinningscentralen komma närmare dig"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

16. "Låt Södertälje kommuns enda havsbad med camping utvecklas!"
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

17. "Gör inre Maren till en bättre plats för både folk och fisk!"
Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

18. Avsägelser av uppdrag

19. Eventuella val

20. "Vad är planen för ett ridcenter på östra sidan?"
Bordlagd interpellation av Marita Lärnestad (M) till kommunstyrelsens ordförande

21. "Har kommunstyrelsens ordförandes uppfattning om behovet av kameraövervakning förändrats?"
Bordlagd interpellation av Marius Kawecki (SD) till kommunstyrelsens ordförande

22. "Sätt upp en bänk vid Karlslundsgatan 12"
Medborgarförslag