Webbsändningar

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde på webben. Sändningen startar klockan 17.00 den aktuella dagen för sammanträdet. Sammanträdet när mål och budget fastställs är ett heldagssammanträde med start 9.00.

Här kan du se kommunfullmäktige live

Nästa sammanträde 19 december startar 9.00.

Sändningen kommer i efterhand att publiceras under rubriken tidigare sändningar (se nedan). 

Gå till sidan för sammanträdeshandlingar och protokoll för kommunfullmäktige.