Webbsändningar

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde på webben. Sändningen startar klockan 17.00 den aktuella dagen för sammanträdet. Sammanträdet när mål och budget fastställs är ett heldagssammanträde med start 9.00.

Här kan du se kommunfullmäktige live

Sändningen kommer i efterhand att publiceras under rubriken tidigare sändningar (se nedan). 

Fullständiga föredragningslistor och protokoll hittar du här.