Hållbarhetsutskottet

Hållbarhetsutskottet har till uppgift att följa, bereda och ta initiativ i övergripande och strategiska hållbarhetsfrågor. Utskottet har det övergripande ansvaret för uppföljning och genomförande av bl a klimatstrategi, energiplan, miljöbokslut och övriga övergripande dokument inom hållbarhetsperspektivet.