Här hittar du information om de politiska nämnderna i Södertälje. Klicka på nämndernas namn för att läsa mer.

Nämndernas sammansättning beslutas av kommunfullmäktige. Registret med samtliga förtroendevalda i Södertälje kommun finns publicerat under rubriken Förtroendevalda.

Södertälje kommun har en nämndorganisation där tre facknämnder har ansvar för sina respektive verksamhetsområden inom Södertälje tätort: kultur- och fritidsnämnd, äldreomsorgsnämnd och utbildningsnämnd.

I Enhörna, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge finns kommundelsnämnder som, med vissa undantag, ansvarar för de verksamheter som facknämnderna ovan har inom Södertälje tätort.

Dessutom finns ytterligare nämnder: arbetslivsnämnd, miljönämnd, social- och omsorgsnämnd, stadsbyggnadsnämnd, teknisk nämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd och arvodesnämnd.