Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden jobbar med att hjälpa personer över 65 år med åldersrelaterade behov.

Äldreomsorgsnämnden ansvarar bland annat för att:

  • leda den kommunala hälso- och sjukvården
  • erbjuda särskilda boendeformer genom in- och uthyrning av anläggningar och bostäder
  • sköta kommunens uppgifter för bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och riksfärdtjänst

Äldreomsorgsnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, tolv ledamöter och tolv ersättare som sammanträder cirka en gång i månaden.

Omsorgskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver äldreomsorgsnämndens verksamhet.

Bild på Pia Sjöstrand (S)

Pia Sjöstrand (S)

Ordförande E-post: pia.sjostrand@sodertalje.se

Irene Löving

Nämndsekreterare Kommunstyrelsens kontor Telefon: 08-523 0 17 52 E-post: irene.loving@sodertalje.se