2016-01-26

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

 

Ärenden

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Allmänhetens frågestund

4.Ordförande informerar

5.Socialdirektören informerar

6.Platssituationen

7.Ekonomisk uppföljning

Informationsärenden

8.Information om Björkmossen

9.HSL-ansvar

10.Rapport om uppföljning av parboendegarantin

11.Folkhälsopolicy

12.Uppdaterad riktlinje för logghantering och åtkomstkontroll av journal i hälso-och

13.Riktlinjer och avgifter för boendestöd för personer över 65 år

14.Redovisning av aktiviteter inom kategorin sociala aktiviteter

Beslutsärenden

15.Verksamhetsplan 2016

16.Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

 

Ärenden

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Allmänhetens frågestund

4.Ordförande informerar

5.Socialdirektören informerar

6.Platssituationen

7.Ekonomisk uppföljning

Informationsärenden

8.Information om Björkmossen

9.HSL-ansvar

10.Rapport om uppföljning av parboendegarantin

11.Folkhälsopolicy

12.Uppdaterad riktlinje för logghantering och åtkomstkontroll av journal i hälso-och

13.Riktlinjer och avgifter för boendestöd för personer över 65 år

14.Redovisning av aktiviteter inom kategorin sociala aktiviteter

Beslutsärenden

15.Verksamhetsplan 2016

16.Detaljplan för del av Rinken 2

Södertälje kommuns webbplats:Rinken

17.Ärendebalans

18.Meddelanden

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor

 

c3%a4deshandlingar/2016-01-26/15-63%20Detaljplan%20Rinken%202.pdf">Detaljplan för del av Rinken 2

Södertälje kommuns webbplats:Rinken

17.Ärendebalans

18.Meddelanden

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor