2016-10-25

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordningen

3. Allmänhetens frågestund

4. Ordförande informerar

5. Socialdirektören informerar 

6. Platssituationen

7. Ekonomisk uppföljning

8. Information om biståndsbedömning för SÄBO samt aktuell kötid

9. Riktlinjer för insatser som enligt socialtjänstlagen, som omfattas äldreomsorsgsnämndens reglemente

10. Ärendebalans

11. Meddelanden

12. Anmälningsärenden

13. Delegationsbeslut

14. Övriga frågor