2016-01-25

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden

1.Tjänstgörande ledamöter

2.Protokollets justering

3.Fastställande av dagordning

4.Kontoret informerar

Beslutsärenden

5.Verksamhetsplan 2016

6.Ärendebalans

7.Nämnden informerar

8.Meddelanden/anmälningsärenden

9.Delegeringsbeslut

10.Övriga frågor