2016-02-25

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden

1.Tjänstgörande ledamöter

2.Protokollets justering

3.Fastställande av dagordning

4.Kontoret informerar

Beslutsärenden

5.Årsbokslut per den 31/12 2015

6.Yttrande remiss ”Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux”

Läs regeringens förslag här: Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux

7.Yttrande över motion från Veronica Westergård (KD) ”Gymnasiet och vuxenutbildningen - låt två bli en"

8.Feriepraktik 2016

9.Ärendebalans

10.Nämnden informerar

11.Meddelanden/anmälningsärenden

12.Delegeringsbeslut

13.Övriga frågor