2016-09-01

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 1 september 2016

1. Tjänsgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4. Information om yrkeshögskolan

5. Kontoret informerar

6. Handlingsplan - mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016-2018

7. Svar på motion från Liberalern "Utbilda unga ambassadörer för sommarstaden Södertälje"

8. Förvaltningens förslag till Mål och budget 2017-2019

9. Politikercafé

10. Ärendebalans

11. Nämnden informerar

12. Kontoret informerar

13. Meddelanden/anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

15. Övriga frågor

Relaterade dokument