Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 2 mars 2017

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4. Yrkeshögskolan

5. Yrkesutbildningar komvux

6. Södertälje tillsammans

7. Rapport, Status för arbetet med utvecklings- och förbättringsområden

8. Kontoren informerar

Beslutsärenden

9. Årsbokslut per den 31 december 2016

10. Ärendebalans

11. Nämnden informerar

12. Meddelanden/anmälningsärenden

13. Delegeringsbeslut

14. Övriga frågor