Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 7 mars 2018

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Kontoren informerar

5. Nämnden informerar

6. Årsbokslut 2017

7. Tillsättande av ledningsgrupp för yrkeshögskoleutbildningar

8. Ärendebalans

9. Meddelanden/anmälningsärenden

10. Delegeringsbeslut

11. Övriga frågor