Arvodesnämnden

Arvodesnämnden har till uppgift att bereda frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens förtroendevalda. Ett exempel på sådana frågor är bestämmelser om arvodenas storlek och konstruktionen av arvodena.

 

Arvodesnämnden har sju ledamöter och sju ersättare.

Ordförande :
Johan Schönbeck (S)