2016-11-07

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om strandskyddsdispens för installation av ny vattenanläggning för vattenförsörjning

6. Information från samhällsbyggnadskontoret

7. Lokalförsörjningsbehov 2016-2021

8. Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2016-2017

9. Ärendet utgår

10. Riktlinjer för insatser som enligt socialtjänstlagen, som omfattas äldreomsorgsnämndens reglemente

11. Enhörna kommundelsnämnds sammanträdesplan 2017

12. Information om utvecklingsplan för kulturen i Södertälje 2017-2021

13. Ekonomisk information

14. -18. Informations- och anmälningsärenden

19. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista