Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Eneboda skoldonation 2021

2020-05-11

Sök stipendium ur Eneboda skoldonation! Är du 15-25 år, bor i Mörkö församling och vill studera, göra en studieresa eller studiebesök? Passa på att ansöka om stipendium nu!

Alla barn och ungdomar som är mantalsskrivna i Mörkö
församling och som under 2021 har fyllt eller fyller 15-25 år kan nu söka stipendium ur Eneboda skoldonation. Mörkö församling omfattar Mörkö (ej Dåderö), Oaxen eller Eriksö.
Det finns i år 3 000 kr att ansöka om.

Medel kan sökas för följande ändamål:

  • Fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola.
  • Studieresa inom eller utom landet.
  • Studiebesök i utbildningssyfte.

Beviljade medel får inte gälla eller användas för redan
skattefinansierad verksamhet (exempelvis CSN).

I tidigare ansökningsomgångar har till exempel medel
beviljats för:

  • Resa för studier utomlands, såsom Japan och Storbritannien
  • Bärbar dator för studier
  • Verktyg som behövs för kurser, såsom elektrikerutbildning

Fondens ursprung är från år 1812, en donation från Greve Nils Bonde och hans hustru Anna Christina Fleming
avseende egendom i Mörkö socken, att användas till ”en skolmästares avlöning och boställe
samt barnskolans inrättande”.

I ansökan ska namn, adress, ålder, skola/arbetsplats och hur stipendiet ska användas framgå. Namn och telefonnummer till en kontaktperson på din skola eller arbetsplats ska också finnas med. Berätta lite om dig själv, egna intressen och dina närmaste framtidsplaner på max två A4-sidor.
Utdelning av stipendiet sker vid Hölöskolans skolavslutning den 11 juni.

Ansökan och personbevis skickas senast 31 maj till:


rebecka.ryblad@sodertalje.se


eller postas till
Rebecka Ryblad,
Södertälje kommun,
151 89 Södertälje